Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Keopro luôn bảo vệ tất cả dữ liệu cá nhân của người dùng. Cam kết không tiết lộ thông tin cho bất cứ bên thứ ba nào trừ khi được yêu cầu bởi cơ quan chức năng.

chính sách bảo mật keopro

Chính sách bảo mật Keopro

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Keo Pro không thu thập bất kỳ các thông tin nào của người dùng được quy định rõ trong chính sách bảo mật. Các dữ liệu người dùng luôn được mã hóa và bảo mật tuyệt đối.

Cookies

Trường hợp bạn để lại bình luận trong website; bạn có thể cung cấp tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết các bình luận khác.

Keopro có thể sử dụng cookie để theo dõi việc sử dụng trang web này và các thiết bị Internet cược. Keopro cũng có thể sử dụng để giám sát giao thông cookies trang web này và Internet cược thiết bị; nâng cao của trang web và các phương tiện biểu diễn cho lợi ích của bạn.

Nội dung liên kết từ website khác

Các bài viết trên website này có thể bao gồm nội dung liên kết từ website khác theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web. Những website này có khả năng thu thập dữ liệu của bạn; sử dụng cookie; liên kết các trình theo dõi của bên thứ ba và tương tác của bạn với nội dung được liên kết đó. Bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được liên kết nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Đối tượng chia sẻ dữ liệu

Như đã nói ở trên, Keopro bảo vệ tất cả các dữ liệu cá nhân của người dùng. Đảm bảo không tiết lộ các thông tin thu thập được cho bất cứ bên thứ ba nào viết. Trừ khi được yêu cầu bởi cơ quan Luật pháp hoặc tòa án.

Dữ liệu của người chơi tồn tại bao lâu

Tại chính sách bảo mật này quy định; Nếu người dùng để lại bình luận trên website keopro thì dữ liệu sẽ được lưu trữ vô thời hạn. Điều này giúp Keopro có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Công bố thông tin

Sẽ không có bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn bị chia sẻ; bán hay cho thuê ở bất kỳ hình thức nào. Keopro sẽ gửi thông tin cá nhân về bạn cho bên thứ ba khi:

  • Keopro được sự đồng ý từ người dùng; hoặc cần chia sẻ thông tin của bạn để cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm mà bạn yêu cầu.
  • Keopro cần gửi thông tin cho những công ty hoạt động thay mặt công ty Keopro; để cung cấp một dịch vụ theo yêu cầu của bạn
  • Keopro được yêu cầu phải làm vậy theo luật pháp. Chẳng hạn như trả lời các trát lệnh, lệnh tòa án hoặc quy trình pháp lý.
  • Keopro thấy rằng hành động của bạn trên các trang web của Keopro là vi phạm điều khoản. Hoặc bất kỳ các hướng dẫn sử dụng của Keopro cho các dịch vụ cụ thể.

Với những chính sách bảo mật nghiêm ngặt trên; các bạn có thể yên tâm rằng không một đơn vị thứ 3 nào có thể biết được thông tin của bạn.